Kontakt

Zgłoszenia oraz dodatkowe informacje:

Sekretariat Wydziału Zarządzania AGHul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków, pok. 214
Danuta Sonik

telefon:
12 617 43 56, kom: 603-580-342
fax: 12 636-70-05
e-mail: zjp@agh.edu.pl