Plan studiów

Studia podyplomowe
Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie

Semestr I


Przedmiot

Liczba godzin

Forma zajęć

ECTS

Sposób zaliczenia

Kompleksowe zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie

6

Wykład 

1

Realizacja
ćwiczenia

Wybrane metody planowania, organizacji i zarządzania produkcją

8

Wykład
 i ćwiczenia

2

rozmowa

Aspekty prawne zarządzania jakością – normalizacja, akredytacja i ocena zgodności wyrobu CE

4

Wykład
 i ćwiczenia

1

rozmowa

System zarządzania jakością wg normy PN EN ISO 9001:2009.

18

Wykład
 i ćwiczenia

4

Egzamin

Metody zarządzania jakością

24

Wykład
  i ćwiczenia laboratoryjne

4

Egzamin

Statystyczne sterowanie procesem i analiza systemów pomiarowych – SPC i MSA

12

Wykład
 i ćwiczenia laboratoryjne

2

Egzamin

Ekonomika jakości

4

Wykład

1

rozmowa

Zarządzanie ryzykiem w znormalizowanych systemach zarządzania

6

Wykład

1

rozmowa

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001)

8

Wykład i ćwiczenia 

2

Egzamin

Konsultacje

4

konsultacje

 

-

Suma

94

 

18

 

Semestr II


Przedmiot

Liczba godzin

Forma zajęć

ECTS

Sposób zaliczenia

Produkcja w klasie światowej i szczupłe wytwarzanie – WCM i Lean Manufacturing

12

Wykład
 i ćwiczenia

2

rozmowa

Metodyka Six Sigma

10

Wykład 
i ćwiczenia laboratoryjne

2

projekt

System zarządzania środowiskowego wg normy PN EN ISO 14001

8

Wykład 

2

test

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (PN-N-18001/ OHSAS 18001)

8

Wykład i ćwiczenia    
 

2

test

System zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym (AIAG 16949)

14

Wykład 
i ćwiczenia

2

Egzamin

Zarządzanie bezpieczeństwem żywności (ISO 22000)

8

Wykład i ćwiczenia 

2

test

Zarządzanie projektami w systemach jakości

8

Wykład i ćwiczenia 

2

projekt

Wdrażanie, audit i certyfikacja systemów zarządzania

14

Wykład
 i ćwiczenia

3

Egzamin

Konsultacje

4

konsultacje

 

-

Suma

86

 

17

 

Razem studia

180

 

35

 

Z – zaliczenie

E - egzamin

Sposób weryfikacja i dokumentacji efektów kształcenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń i zdanie z wynikiem co najmniej dostatecznym egzaminów przewidzianych w planie studiów. Posiadana wiedza i umiejętności zostaną potwierdzone świadectwem ukończenia studiów oraz odpowiednimi certyfikatami.