Plan studiów

Studia podyplomowe
Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie

Semestr I

Przedmiot

Forma zajęć

Liczba godzin

Sposób zaliczenia

ECTS

Kompleksowe zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie

Wykład

6

aktywność na
zajęciach

1

Wybrane metody planowania, organizacji i zarządzania produkcją

Wykład

8

aktywność na
zajęciach

2

Aspekty prawne zarządzania jakością – normalizacja, akredytacja i ocena zgodności wyrobu CE

Wykład

4

aktywność na
zajęciach

1

System zarządzania jakością wg normy PN EN
ISO 9001:2009-wdrażanie SZJ ISO 9001

Wykład ćwiczenia audytoryjne

10
8

Egzamin

4

Metody zarządzania jakością

Wykład ćwiczenia laboratoryjne

4
20

Egzamin

4

Statystyczne sterowanie procesem i analiza systemów pomiarowych – SPC i MSA

Wykład ćwiczenia laboratoryjne

10
4

Egzamin

2

Ekonomika jakości

Wykład

4

aktywność na
zajęciach

1

Zarządzanie ryzykiem w znormalizowanych systemach zarządzania

Wykład

6

aktywność na
zajęciach

1

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
(ISO/IEC 27001)

Wykład

8

Egzamin

2

Semestr II

Przedmiot

Forma zajęć

Liczba godzin

Sposób zaliczenia

ECTS

Produkcja w klasie światowej i szczupłe wytwarzanie – WCM i Lean Manufacturing

Wykład ćwiczenia
audytoryjne

8
4

aktywność na
zajęciach

2

Metodyka Six Sigma

Wykład ćwiczenia laboratoryjne

3
7

ocena projektu

2

System zarządzania środowiskowego wg normy PN EN ISO 14001

Wykład

8

kolokwium

2

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
(PN-N-18001/ OHSAS 18001)

Wykład

8

kolokwium

2

System zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym IATF 16949

Wykład ćwiczenia audytoryjne

10
4

Egzamin

2

Zarządzanie bezpieczeństwem żywności (ISO
22000)

Wykład

8

kolokwium

2

Zarządzanie projektami w systemach jakości

Wykład ćwiczenia projektowe

3
5

ocena projektu

2

Wdrażanie, audit i certyfikacja systemów zarządzania

Wykład ćwiczenia audytoryjne

8
6

Egzamin

3

Zarządzanie jakością usług

wykład

6

aktywność
Na zajęciach

1

OGÓŁEM:

Łączna liczba godzin zajęć:

Łączna liczba punktów ECTS:

semestr 1

92

18

semestr 2

88

17

Łącznie (SUMA):

180

36