Rekrutacja na studia

Zapraszamy na edycję XVI studiów.


Uwaga: w okresie wakacyjnym sekretariat może być nieczynny. Prosimy o rejestrację elektronicznie. Procedura poniżej.

Regulamin warunków zgłoszenia i przyjęcia kandydata na studia

Wymagane dokumenty do zgłoszenia:

  • wypełniony formularz zgłoszeniowy rejestracja w bazie zgłoszeń - link poniżej  • Uwaga:

    W wypadku rezygnacji ze studiów prosimy o usunięcie danych z bazy za pomocą hasła lub telefonicznie via sekretariat studiów  • Potwierdzenie dokonania wpłaty za studia w kwocie jednorazowo 4200 zł za dwa semestry. lub w dwóch równych ratach po 2100 zł każda. Odpowiednie wpłaty muszą być wykonane na co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru nauki na studiach podyplomowych. Każda dokonana opłata za studia podyplomowe nie podlega zwrotowi.
  • Poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  • Poświadczenie wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 100 zł, która jest wliczona do całkowitej opłaty za studia podyplomowe.

Rekrutacja trwa od maja 2021 roku do września 2021

Kwalifikacja na studia dokonywana będzie według kolejności zgłoszeń.

Warunkiem uruchomienia studiów jest uczestnictwo minimum 15 osób.

Proszę o przesłanie drogą mailową na adres zj@zarz.agh.edu.pl lub dsonik@zarz.agh.edu.pl dowodu wpłaty oraz ksero dyplomu.

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 zł oraz czesne należy dokonać na numer konta AGH:


-->

96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Krakowie, ul. Pijarska 1 W tytule przelewu bardzo proszę o podanie:

720 200 6221 "Jakość XVI 2021" imię i nazwisko osoby, za którą dokonywana jest wpłata.

Istnieje również możliwość dokonania wpłaty w dwóch ratach:
I rata – 2100 zł do 30.09.2021 r.
II rata – 2000 zł do 29.02.2022 r.
Faktury na firmę wystawiamy jedynie w wypadku, gdy na przelewie widnieją dane firmy i płatności dokonano z firmowego konta.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny 12 617 43 56 lub mailowy zj@zarz.agh.edu.pl

*Zgodnie z regulaminem studiów podyplomowych obowiązującym na AGH opłata rekrutacyjna stanowi zaliczkę opłaty za studia i w razie, gdy kierunek nie zostanie uruchomiony z powodu małej liczby chętnych, opłata zostaje zwrócona. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji ze studiów.

-->
Informacje: Bartosz Soliński