Rekrutacja na studia

Inauguracja roku akademickiego odbędzie się dnia 14 października 2023 roku
br. o godzinie 11:00 w sali 107 w budynku Wydziału Zarządzania D14. Zapraszamy!!.

Zapraszamy na edycję XVIII studiów.

Regulamin warunków zgłoszenia i przyjęcia kandydata na studia

Wymagane dokumenty do zgłoszenia:

  • Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy


  • Potwierdzenie dokonania wpłaty za studia w kwocie jednorazowo 4800 zł za dwa semestry. lub w dwóch ratach po I rata: 2500 zł (w tym zawarta jest opłata rekrutacyjna 100zł) II rata: 2300 zł. Odpowiednie wpłaty muszą być wykonane na co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru nauki na studiach podyplomowych. Każda dokonana opłata za studia podyplomowe nie podlega zwrotowi.
  • Poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  • Poświadczenie wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 100 zł, która jest wliczona do całkowitej opłaty za studia podyplomowe.

Rekrutacja trwa od 1 maja 2023 roku do 31 października 2023

Kwalifikacja na studia dokonywana będzie według kolejności zgłoszeń.

Warunkiem uruchomienia studiów jest uczestnictwo minimum 15 osób.

Proszę o przesłanie drogą mailową na adres zjp@agh.edu.pl lub dsonik@agh.edu.pl dowodu wpłaty oraz ksero dyplomu.

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 zł oraz czesne należy dokonać na numer konta:


96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Krakowie, ul. Pijarska 1

Tytuł przelewu: 720 200 6252 "Jakość XVIII" imię i nazwisko osoby, za którą dokonywana jest wpłata.

Istnieje również możliwość dokonania wpłaty w dwóch ratach:
I rata – 2500 zł do 31.10.2023 r. (w tym zawarta jest opł. rekrutacyjna 100 zł)
II rata – 2300 zł do 29.02.2024 r.
Faktury na firmę wystawiamy jedynie w wypadku, gdy na przelewie widnieją dane firmy i płatności dokonano z firmowego konta.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny 12 617 43 56 lub mailowy zjp@agh.edu.pl

*Zgodnie z regulaminem studiów podyplomowych obowiązującym na AGH opłata rekrutacyjna stanowi zaliczkę opłaty za studia i w razie, gdy kierunek nie zostanie uruchomiony z powodu małej liczby chętnych, opłata zostaje zwrócona. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji ze studiów.

Informacje: Bartosz Soliński