Rekrutacja na studia

Uruchomienie zajęć: październik 2018.
Zapraszamy!!

Zapraszamy na edycję XIII studiów.

Regulamin warunków zgłoszenia i przyjęcia kandydata na studia

Wymagane dokumenty do zgłoszenia:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • wypełniony formularz zgłoszeniowy rejestracja w bazie zgłoszeń - link poniżej



  • Uwaga:

    W wypadku rezygnacji ze studiów prosimy o usunięcie danych z bazy za pomocą hasła lub telefonicznie via sekretariat studiów



  • dokonanie bezzwrotnej wpłaty kwalifikacyjnej w wysokości 100 zł gwarantującej przyjęcie na studia, kwota jest wliczana do czesnego
  • potwierdzenie dokonania wpłaty za studia w kwocie jednorazowo 4200 zł za dwa semestry. lub w dwóch równych ratach po 2100 zł każda. Odpowiednie wpłaty muszą być wykonane na co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru nauki na studiach podyplomowych. Każda dokonana opłata za studia podyplomowe nie podlega zwrotowi.
  • dowód osobisty do wglądu
Rekrutacja trwa od kwietnia 2018 roku do września 2018
Kwalifikacja na studia dokonywana będzie według kolejności zgłoszeń.
Warunkiem uruchomienia studiów jest uczestnictwo minimum 15 osób.
Opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 zł należy dokonać na numer konta AGH, które zostanie podane w terminie późniejszym

Oryginał dyplomu (na czas trwania studiów) oraz podpisane dokumenty (formularz zgłoszeniowy, oświadczenie o sposobie płatności) proszę o dostarczenie na pierwszym zjeździe.

Opłata za udział jednej osoby w całym zakresie studiów wynosi 4200 zł – w tym 100 zł opłaty rekrutacyjnej (płatne przy rekrutacji).

Istnieje również możliwość dokonania wpłaty w dwóch ratach:

I rata – 2100 zł do 30.09.2018 r.

II rata – 2000 zł do 27.02.2019 r.

Faktury na firmę wystawiamy jedynie w wypadku, gdy na przelewie widnieją dane firmy i płatności dokonano z firmowego konta.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny (012) 617 43 56 lub mailowy zj@zarz.agh.edu.pl

Informacje: Bartosz Soliński