Komunikaty

Komunikaty dla studiów podyplomowych

Inauguracja 2018

Inauguracja roku akademickiego odbędzie się dnia 13 października br. o

godzinie 9: 00 w sali 219 w budynku Wydziału Zarządzania D14.

Danuta Sonik

data : 2018-09-21 10:52:07

Numer konta do wpłat na edycję XIII

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 zł należy dokonać na numer konta AGH:

96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Krakowie, ul. Pijarska 1
W tytule przelewu bardzo proszę o podanie:
720 200 6157 "Jakość XIII 2018" imię i nazwisko osoby, za którą dokonywana jest wpłata.
Proszę o przesłanie drogą mailową na adres zj@zarz.agh.edu.pl. lub dsonik@zarz.agh.edu.pl
dowodu wpłaty. 
Oryginał dyplomu (na czas trwania studiów) oraz podpisane dokumenty (formularz zgłoszeniowy, oświadczenie o sposobie płatności) proszę o dostarczenie na pierwszym zjeździe.
Opłata za udział jednej osoby w całym zakresie studiów wynosi 4200 zł – w tym 100 zł opłaty rekrutacyjnej (płatne przy rekrutacji). 
Istnieje również możliwość dokonania wpłaty w dwóch ratach:
I rata – 2100 zł do   30.09.2018 r. 
II rata – 2000 zł do  27.02.2019 r.
Faktury na firmę wystawiamy jedynie w wypadku, gdy na przelewie widnieją dane firmy i płatności dokonano z firmowego konta.
Pozostałe informacje znajdują się na stronie http://www.zj.zarz.agh.edu.pl/.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny (012) 617 43 56 lub mailowy zj@zarz.agh.edu.pl
                                           
Bartosz Soliński
data : 2018-07-24 14:29:28