Komunikaty

Komunikaty dla studiów podyplomowych

Rozdanie świadectw dla edycji 9 i 10

Rozdanie świadectw dla edycji 9 i 10 odbędzie się 14 października 2017 r. o godz. 10:00 w sali 219 na Wydziale Zarządzania.


Kierownik Studiów Podyplomowych
Dr Bartosz Soliński

data : 2017-09-15 13:49:34

Terminy zjazdów studiów podyplomowych - Zarządzanie Jakością w Przedsiębiorstwie


I semestr 2017/2018
 
1.     14-15.10.2017 r.
2.     28-29.10.2017 r. 
3.     18-19.11.2017 r.
4.     02-03.12.2017 r.
5.     16-17.12.2017 r.
6.     13-14.01.2018 r.
7.     27-28.01.2018 r.
8.     03-04.02.2018 r. 
9.     10-11.02.2018 r.


Wszystkie zajęcia będą się odbywały na Wydziale Zarządzania ul. Gramatyka 10, pawilon D14.

Kierownik Studiów Podyplomowych
Dr Bartosz Soliński
 
data : 2017-09-13 10:35:48

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 zł należy dokonać na numer konta AGH:
96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Krakowie, ul. Pijarska 1
W tytule przelewu bardzo proszę o podanie:
720 200 6138 "Jakość XI 2017" imię i nazwisko osoby, za którą dokonywana jest wpłata.

Proszę o przesłanie drogą mailową na adres zj@zarz.agh.edu.pl. lub dsonik@zarz.agh.edu.pl dowodu wpłaty oraz ksero dyplomu.   
Oryginał dyplomu (na czas trwania studiów) oraz podpisane dokumenty (formularz zgłoszeniowy, oświadczenie o sposobie płatności) proszę o dostarczenie na pierwszym zjeździe.  Opłata za udział jednej osoby w całym zakresie studiów wynosi 4200 zł – w tym 100 zł opłaty rekrutacyjnej (płatne przy rekrutacji).  

Istnieje również możliwość dokonania wpłaty w dwóch ratach:
I rata – 2100 zł do   30.09.2017 r.  
II rata – 2000 zł do  27.02.2018 r.

Faktury na firmę wystawiamy jedynie w wypadku, gdy na przelewie widnieją dane firmy i płatności dokonano z firmowego konta.

Pozostałe informacje znajdują się na stronie http://www.zj.zarz.agh.edu.pl/
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny (012) 617 43 56 lub mailowy zj@zarz.agh.edu.pl

data : 2017-09-11 08:03:49