Komunikaty

Komunikaty dla studiów podyplomowych

Organizacja studiów 2021/2022

Harmonogram

1. rekrutacja maj-wrzesień
2. rozpoczęcie semestru zimowego październik
3. luty-marzec sesja egzaminacyjna
4. marzec rozpoczęcie semestru letniego
5. czerwiec -wrzesień sesja egzaminacyjna
6. wrzesień zakończenie studiów oraz wydawanie świadectw

data : 2020-09-11 13:05:52